Diyabet Komplikasyonları; Göz, kalp, böbrek, cinsellik, damar üzerine etkileri

DİYABET KOMLİKASYONLARI Kan şekeri kontrolünün sağlanamaması, kısa veya uzun dönemde sağlık sorunları oluşturur. Diyabet küçük ve büyük damarlarla birlikte sinirlerin de hasar görmesine neden olabilir. Diyabetin neden olduğu bu hasarlar komplikasyon olarak tanımlanır. Diyabetin akut ve kronik komplikasyonları hem Tip… Continue Reading